Mahiyangana Viharaya          Nagadeepa Viharaya                       Kelani Viharaya                      Sripadasthanaya

                Divaguhawa                         Deegawapiya                             Muthiyanganaya                   Tissamaharamaya

         Sri Maha Bodhiya                   Mirisaweti Dageba                 Swarnamali Chaiththiya             Thuparamaya

 

           Abhayagiriya                    Jethawanaramaya                      Selachaiththiya                    Katharagama Kiriwehera

Make a Free Website with Yola.