Botanical Gardens Hakgala         [Nuwaraeliya Badulla Road]        [Up country Dry Zone]

Entrance to Hakgala Gardens Nuwaraeliya 

                                  Giant Red Rose                                                                                                                    Seasonal flowers                          

Glloming Hakgala Gardens during April Season 

Make a Free Website with Yola.